Kazimiero Jakučio koncertas „Stapukioko daina“

Gruodžio 26 dieną, 15 valandą.

Įėjimas nemokamas.