Biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

1. Biudžeto lėšos

2. Biudžetinių įstaigų pajamos

3. Lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui

4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

2016m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

1. Biudžeto lėšos
2. Biudže­tinių įstaigų pajamos
3. Lėšos kultūros dar­buo­tojų darbo užmokesčio didinimui
 
 
2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos