Mokamos paslaugos

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil.Nr.

 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur.
 

1.

 

Renginių bilietai:

1.1. Į kino filmą vnt. 2,00
1.2. Į šokių vakarą kaimo skyriuose vnt. 0,50
1.3.

 

Į kultūros centro kolektyvų koncertą, spektaklį vnt.

 

2,00
1.4. Į Senųjų metų palydų vakarą vnt. 11,50
1.5. Į regioninį, respublikinį meno mėgėjų renginį vnt. 3,00
1.6. Į kalėdinį koncertą, spektaklį vaikams vnt. 2,50
 

2.

 

Renginių aptarnavimas

2.1 Koncertų salėje (šviesa, garsas) 1 val. 86,00
2.2. I aukšto fojė 1 val. 28,00
2.3. I ir II aukšto fojė 1 val. 57,00
2.4. Posėdžių salėje (garsas) 1 reng. 20,00
 

3.

 

Įgarsinimo paslaugos

 

 

3.1. Užsakovo patalpose 1 val. 57,00
3.2. Lauko sąlygomis 1 val. 86,00
 

4.

 

Renginių apšvietimo paslaugos

4.1. Užsakovo patalpose 1 val. 28,00
4.2. Lauko sąlygomis 1 val. 43,00
 

5.

 

 

Meninio ugdymo (choreografinių, vokalinių, judesio ir teatrinių) įgūdžių mokymas ir lavinimas vaikams

 

 

1 mėn.

 

 

3,00

 

6.

 

Surenkamos lauko senos nuoma

 

1 reng.

 

280,00

 

7.

Už kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertą, spektaklį išvykose (neįskaitant transporto išlaidų)  

1 vnt.

 

200,00

 

8.

 

 

Salės nuoma atvykstantiems komerciniams renginiams

 

 

 

8.1

 

Parduotų bilietų Iki 150 vnt. 15 % nuo gautos už parduotus bilietus sumos
8.2.

 

Parduotų bilietų Iki 300 vnt. 18 % nuo gautos už parduotus bilietus sumos
8.3.

 

Parduotų bilietų Virš 300 vnt. 20 % nuo gautos už parduotus bilietus sumos
8.4.

 

Salės nuoma gastroliuojančių teatrų vaikams 10 % nuo gautos už parduotus bilietus sumos