Artimiausi renginiai ( mėnesio)

Birželis

Renginiai kultūros centre

Data Valanda Renginys Vieta Aprašymas
06 – 03 Nuo 9 val. Tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventė “ Bėk bėk, žirgeli!“ Anykščių r. Niuronių k.
06 – 14 12 val. Gedulo ir vilties diena. Vėliavos kėlimo ceremonija Prie paminklo Laisvei A. Baranausko aikštėje
06 – 14 13 val. Gedulo ir vilties diena. Atminties valanda „Vilties kelias“ Prie Anykščių siaurojo geležinkelio stoties. Anykščių kultūros centro teatro inscenizacija pagal Sergėjaus Dvorcevo filmą “ Duonos diena“
 06 – 22 22 val.  Kino karavanas. „The rolling stones“ TURAS PO LOTYNŲ AMERIKĄ  AKC  Filmas nemokamas

 

Kultūros centro skyrių renginiai

Data Valanda Pavadinimas Vieta Aprašymas
06-01 14val. Popietė vaikų gynimo dienai paminėti „Šiandien mūsų šventė- šiandien žemė mūsų“ AKC  Vaitkūnų  sk.
06-01  16val. Šventė vaikų gynimo dienai „Spalvotas vaikystės pasaulis“ AKC Ažuožerių sk.
06-07-11 Tarptautinė meno terapijos stovykla-festivalis „TROŠKIMAI“ AKC  Troškūnų sk.
06-07 19val. „BJELLE |||“ koncertas AKC  Troškūnų sk. Bažnyčios požemių menė
06-08 19val. Teatro „Teatriukas“ spektaklis „Žalia gyva“ AKC  Troškūnų  sk. Bažnyčios požemių menė
06-09 21val. Grupių „Arbata“ ir „Lemon joy“ koncertas AKC  Troškūnų sk. Bernardinų vienuolyno kieme
06-10 18val. Rankų šešėlių teatro „Budrugana Lietuva“ spektaklis „Keturi metų laikai“ AKC  Troškūnų sk.
06-10 20val. S. Petreikio ir D. Razausko koncertas „Dešimt metų kartu“ AKC Troškūnų sk. ŠVČ. Trejybės bažnyčioje
06-11 14val. Projektas  „Švintas, Untanai, duok šymet kū nars gera“- Troškūnų miestelio šventė.Koncertas  „Country live Project“ AKC Troškūnų sk.
06-15-16 19val. Projektas „A. Vienuolio kūriniai mūsų lūpomis“ AKC Ažuožerių sk. Atskira programa
06-16 19val. Kraštiečių šventė „Grįžkim į Katlėrius“ AKC Skiemonių sk. Katlėriuose
06-17 20val. Projektas- jaunimo etninės kultūros ir keistojo folkloro stovykla- festivalis „Folk-virus“Grupės „Žalvarinis“ koncertas AKC Troškūnų sk.
06-23 20val. Joninių šventė „Paparčio žiedo beieškant“ AKC Andrioniškio sk. Dalyvauja Ažuožerių sk. mėgėjų teatras
06-23 21val. Joninių šventė „Tekančios saulės link“ AK Svėdasų sk.
06-24-25 21 ir nuo 9val. Tradicinė joninių šventė „Ant Šv. Jono ant jomarkėlio…“ AKC Kavarsko sk. Atskira programa.